Välkommen till Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM)

Vi arbetar för god hälsa, hälsosam miljö och goda arbetsförhållanden i Stockholms län.

Ny studie: Därför var det svårt att följa restriktioner i hårt drabbade områden

SVT_järva.PNG

Se reportaget på SVT om CAMM:s nya rapport "Experter inifrån - Trångboddhet i förhållande till covid-19. Information, barriärer och egna strategier". En intervjustudie med boende runt Järvafältet.

Anmäl dig till våra nyhetsbrev

Få koll på ny kunskap, aktuella seminarier och annan viktig information om arbets- och omgivningsmiljöns koppling till hälsa. 

Tvätta händer

Corona - hur ska man tänka på arbetsplatsen

Här har vi samlat länkar till information som på olika sätt berör coronapandemin och arbetsplatsen:

  • Riskbedömning och åtgärder på arbetsplatsen
  • Hur du ordnar en bra arbetsplats hemma
  • Länkar till utbildningar och information om personlig skyddsutrustning riktad framförallt till vårdpersonal

Våra områden

Luftkvalitet, buller och fysisk belastning men också psykosociala faktorer som ledarskap, organisation och stress är några exempel på områden som vi jobbar med.

Förskola

Arbetshälsorapport Stockholms län 2020 - se presentationen

Arbetshälsorapport Stockholms län 2020 visar på stora skillnader mellan yrkesgrupper vad gäller risken att drabbas av ohälsa på grund av arbetet. Nu kan du också se webbinariet från presentationen!

Karta över Stockholms län

Hur påverkas vår hälsa av miljön?

På CAMM:s sajt Miljöhälsa Online hittar du aktuell information om hur olika faktorer i miljön påverkar människors hälsa i Stockholms län.